כשתלך אני אביט סביב ואחפש אותך בכל מקום וכשלא אמצא אני אתיר את החבלים מגופי אלבש שמלה פרחונית וסרטים בשיער ואצא לחפש בחוץ את מי שהייתי בפנים. אתהלך בין אנשים אדבר בשפתם אשיר את שירם אנהג כמינהגיהם וכשתרד החשכה אחזור למקומי לבדי ואחכה. וכשתשוב,אסתכל בפניך הדמעות ישטפו את עיני אז אלך להחזיר את החבלים לגופי ואדע כי חזרתי הביתה.