לאור ההתעניינות, עוד הצעת תרגום.

A Question A voice said, Look me in the stars And tell me truly, men of earth, If all the soul-and-body scars Were not too much to pay for birth. Robert Frost

שאלה קול קרא, הסתכלו לי בכוכבים ואימרו לי בכנות, אנשי האדמה, אם כל פצעי הנפש-וגוף הכואבים לא היו מחיר יקר מדי עבור לידה. פוטנוטס* חשוב מאוד להבין שיש כאן קריאה ברורה מאוד של המשורר האמריקאי המודרני הזה לעמו, על כן דימוי הכוכבים מדבר על אמת הדגל ומשמעות כוכביו בדגל אותו הם כל כך אוהבים. לגבי אנשי האדמה - אני מאוד מרוצה שזה הסתדר, שהרי אדם - אדמה ודם הוא. לא אני, רש"י. שקלתי גם "לא היו יותר מדי לשלם" אבל זה יצר לי אסוציאציה כספית מדי, ואילו יוקר מסתדר עם פצעים וצלקות מעבר לחומריות.