כשטוב אז תכתוב, זה לא חכמה לכתוב רק כשרע.

צריך ליצור, לא רק כשבא לך לברוח לחדר בלי מנורה.

תגיד תודה גם אם כרגע אין אהבה .

תבקש סליחה גם אם האגו דופק על הדלת, ואמר אני פה,

תזרוק אותו לרגע ותיתן לך חבוק ונשיקה.

תלבש חולצה נקיה, כזאת שהרגע יצאה מהכביסה

תכבס גם את עצמך, חשוב בחורף במקלחת חמה.

תן חיוך הכל לטובה, זה לא אני המצאתי. אבל תדע לקבל,

כי לפעמים לתת יותר קל, וזאת בעיה.

להציע דברים לאחרים זה פשוט, אבל היופי והקושי זה להבין,

שיש גם דרכים אחרות אז פשוט תקשיב זה הרבה יותר קשה,

אבל משם תכיר דרכים אחרות כמו לכתוב שיר.

גם כשטוב ושאהבה כרגע מסתתרת באיזה חור.