1. אם אין לך מספיק צרף אחת ועוד אחת, זה שתיים ועוד אחת שלוש ופה כבר תשכח מיזו מי היכן ואיפה. 2. "אל תפרידו לי את האותיות מהמסך", אני מתרה, אבל הם- השולטים במבנה משנים וחותכים. זה הבית השלישי. אין בו מילים רק כמה תובנות שקטות.