אחרי ש ייעלמו הקליפות וישאר הגרעין הקשה הקטן של האמת. אחרי ש ייגמרו המקלטים וכבר לא יהיה לאן להימלט רק אז בכח הפחד להפוך לאומץ החזק רק אז נדע שהתקדמנו עוד משבצת במשחק.