נקודה קטנה מאירה של צדק בין אלפי נקודת חשוכות של אשמה עצמית שממלאת אותי. נקודה קטנה של צדק זועקת נאבקת למוטט את חומת הדיכאון את תחושת הכישלון מנסה בכל כוחה להכניס קצת הגיון בלב הכואב המתבצר הממאן לשמוע. נקודה קטנה של צדק שומרת עלי שלא אחנק שלא אתרסק נקודה קטנה של צדק מצליחה סוף סוף לחזק.