פנו מקום, זה כל שאני מבקש או דורש, או דורס, או חומס. האגו שלי נחנק כאן במרווח הצר שבין שולחן הכתיבה והדלת. אני מפורסם ושירי נדפסים במאות עותקים לעיניהם האנינות של קוראי שירה וצר המקום מהכיל. אני גדול, אני מדהים, אין כמותי בכל העולם. לו רק היה לי מקום להכיל את האגו שלי ואת שאר מעריצי.