הם נעמדים בשורות אחד לצד השני אין איש מכיר אחר ואין אחר מכיר איש. לבושים בשחור ושותקים את המוות מביטים בך ומכבים את נפשך.