נכתב ב: 24.1.2003 אצבעות דקות חותכות בחול, שתיל אורן, ננטע בחור.. צורב בערוגה כדי שאזכור, ששתיל אורן זה, נשמתי היום.. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שונה. חוזר ברגליים כושלות לאורן הגדול, שמיים שחורים, נעלם האור.. עיניים חומות אינם עוד רואות, נשמתי אבדה, לאחר שאצבעותיי נחתכו בחול..