למיצי יש צירים היא ממש מתפתלת מכאבים כיצד ייתכן שכבר בעלו אותה? האם גם היא בחשיכה לוטה? מיצי, חתולתי הנאמנה מה עשית שם בשכונה? את אפילו לא בת שנה! את סודותייך תדע רק הגינה ועכשיו כעת במצב לא נעים אני חשה את הכאב שיש בך בפנים החיים קשים בעולם החתולים היי מוכנה לבואם של הקטנים הן יצאו הם לעולם חסרי כל ישע אולי יהיו הם שמונה או תשע ואפילו שאת עדיין לא בת שנה! אני גאה בך חתולתי הנאמנה.