אוויר מתבטא

אים ריח נאים

ישראל מתמלאה

אים חיוכי תינוקים

אם הבנים שמחה

אים שובת הבנים

פה עבר והווה

ועתיד מתייחדים

 

האור הגנוז

כמעט נעלמה

ובית המקדש

נהפך לשככה

אז מה פה קורה

החלום נאלמת

ואנו נמצאים

בעולם הקיימת

 

אז נתפוס החלום

ונעבוד לקיומה

ונרוץ לשים

בסיס בהאדמה

וניקח את הקול

של שופרה

ונמשיך למשוך עול

בבוץ הגאולה

 

האור מתלהבת

בקשת צבע

הכל מהפחת

אים קול של שירה

האיר מתזמרת

בזרם דם תוש‏בה

ואני נהנה

מזיו השכינה

 

תורה קשורה

להאמונה

האמונה קשורה

להאומה

האומה קשורה

להשימחה

לחיות, ולהנאות

מזיו השכינה