גולית גיחך אל מול פרחח

כיצד יכל לדעת

חרגול מימש את זיווגו

קיפד ראשו אף הוא

 

ביום בהיר שטוף שמש

סילקתי כל זיק דעת

צחקנו ובלי כל חשד

גילית לי

אהבה