אותו היום,שנפלה האמת ונשאר הצמצום, ובילבול. ואדם ובדידות. שמחפשים מאז,את האמת שהיתה כאן פעם. ואין קול ואין תשובה. ומאז הם רק מוצאים אחד את השניה האדם את הבדידות והבדידות את האדם. והם מנסים להתנחם זה בזה. אבל האדם הוא לא אמת, והבדידות?