קל וקשה --------- זה קל ביותר להאשים מישהו שאינו חושב כמותך (או שגדל בסביבה תרבותית שונה משלך) בעבודת-אלילים או בכפירה. הרבה יותר קשה הוא למצוא את המכנה המשותף (שבכל-זאת קיים) בינו ובינך.