בפרק א´  בפסוק  ב´ בספר   בראשית כתוב וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אֱלוקים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי מים. נראה שהמשפט הזה קשור לפילוסופיה של הנרי ברגסון. 

במדרש תנחומא כתוב:  תורה היתה  כתובה  באש שחורה על גבי אש לבנה. אש שחורה (חושך) פולטת  מילים  עם מחשבה מילולית  על אש לבנה תהום, גשמיות תהו ובהו). אש שחור    מתהו ובהו בתהום יוצר צורות)

מציאותיות.

נושא על קשר בין מציאות ות והכרה נמצא בפנומנולוגיה של הוסרל ותורת  אידיאות של אפלטון .  במצב בלי תנועה רק עם תוכנית תנועה כמו מצב ריבפרדס.  הנרי  ברגסון אמר שבבינה ( שקשורה עם מלים ואותיות, בגלל זה קשורה עם אש שחורה וחושך ) בן  אדם יכול להבין דברים עם  צורה קבועה במרחב במציאות ( קשור עם אש לבנה, עם תהום ).   אבל מתי ברגסון  חוקר פרדוקס של זנון  על חץ זז, שהוא בכל נקודה זמן לא זז  ברגסון אמר שזה לא נכון. כל זז במשך זמן. כל הוא אמר ש כל זמן יש זרימה של חומר, זרימה חים  וזרימה של הכרה  . כך ברגסון אומר על עולם   אורגני. זרימה של חומר אורגני קשורה עם מים.זמירה של הכרה  קשורה עם אינטואיציה. זרימת חים  קשורה  עם  רוח אלןקים.   בתרגום    אונקלוס כתוב:"רוחא מן קדם י-י ( אלוקים)"

 אלוקים יש מקור חים אמתי.בבוקר יהודים אומרים:"מודה אני לפניך מלך חי וקים" להקב´´ה. 

( חי- רוח, קים- חוכמה).(חי- מזיז, קים - יציב) 

הופעה צורה יש מתי יש פגישה בין הכרה בן אדם ועולם