הקב´´ה - יחיד. זה אומר  שלא יכול להיות משהו שווה לקב´´ה

 הוא גם בורא, בגלל זה הוא אוהב את הבריאה שלו, ורוצה שהערך שלה י גיע לערך שלו, אבל זה בלתי אפשרי, בגלל זה הוא ברא את אדם בצלמו ובדמות שלו. אדם   הוא  -  מטרה   בריאת העולם שלנו (ארץ) ועולמות רוחנים שקשורים עם הארץ (שמים) וביסוד שלהם נמצאת אבן השתיה - הנקודה  הכי גשמית, זה - "אבן מאסו הבונים, היתה לראש פינה". בתורה כתוב: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" "נעשה" זה אומר שהקב"ה התייעץ עם המלאכים לברא אדם או לא ברמה גבוהה. חלק מהמלאכים הסכימו (אלו היו מלאכים טובים) וחלק מהמלאכים לא הסכימו (אלו היו מלאכים לא טובים) חלק מהמלאכים שלא הסכימו אמרו שהם יותר עליונים, רוחניים וחשובים מיצירת אדם. בשביל להוכיח שזה לא כך הקב´´ה ברא עולם ככה שבעולם שלנו רוחניות זקוקה לגשמיות, שכל זקוק לחוש. חוש זקוק לגוף חי. וגוף חי זקוק לגוף פיזי

בן אדם צריך להוכיח שיש משמעות לבריאה שלו שהיא לא סתמית ושהצדק היה עם המלאכים הטובים, כשהוא יוכיח את זה תבוא הגאולה