1. יש קשר בין אש ועולם האצילות. בעולם האצילות נמצא אור אלוקי. האש קשורה עם חושך ובמשנה ראשונה של מסכת פסחים המילה אור מסמלת חושך. בגלל זה האור קשור עם אש ועולם האצילות קשור עם אש. 

2. עולם הבריאה קשור עם הרוח בגלל שבעולם הבריאה נמצאים מלאכים שקשורים עם מחשבה.

3. עולם היצירה קשור עם מים בגלל שמים קשורים עם בעלי חיים ואנשים. גם לבעלי החיים יש נפש, רגישוּת. בעולם היצירה נמצאים מלאכים שקשורים לרגישות.

4. עולם העשייה קשור עם עפר בגלל שבעולם העשייה נמצאות בריות עם גוף פיזי ובן אדם בגוף פיזי עושה מצוות בעולם העשייה. גוף בן האדם נברא מעפר.