ביום ראשון היתה בריאת אור. אלף שנים ראשון מתחיל מבריאת העולם.

ביום השני הקב"ה ברא את הרקיע שמבדיל בין מים למים. באלף שני היה המבול והמים העליונים ירדו למטה. 

ביום השלישי הקב"ה ברא דשא, שיחים ועצים. הצעים מחוברים בשורשים לארץ ובפירות רוחניים, בגלל שגן עדן קראו פרדס - פשט, רמז, דרש וסוד. מתי שאדם וחווה אכלו פירות מעצי גן עדן הם קיבלו מכל עץ ידע רוחני מיוחד. באלף השלישי היו אברהם, יצחק, יעקב, המלך דוד והמלך שלמה. באלף זה היה חיבור בין אלוקות ואנושות.

ביום רביעי נבראו האורות, אבל לפני בריאת האורות היה רק אור ראשון. אחרי בריאת האורות היה יכול להיות מפץ גדול שחלק מכדור הארץ הגדול התפוצץ בחומר בחלל והאור נכנס בתוך האורות וכל זה היה בגלל שבירת כלים. כתוב שהאורות היו בתוך הרקיע בגלל שבאורות היה קשר בין מלאכים נפרדים ובין עולם העשייה. מתוך זה התגלתה האסטרולוגיה ועבודת הכוכבים. באלף הרביעי התחילו העבודות הזרות הגדולות ביותר, למשל זורואוסטריזם, בודהיזם, קרישנאיזם, קונפוציאניזם, דאוסיזם, נצרות ומניכאיזם. באלף הרביעי היה חורבן בית המקדש הראשון והשני.

ביום חמישי הקב"ה ברא דגים ושרץ במים וגם עופות שעפו בשמים. באלף החמישי נכתבה הגמרא והתגלתה ההלכה עד שהרמב"ם קבע דרך אחת במשנה תורה. מאה שנה אחר כך היה הרמב"ן בוויכוח עם נוצרים והוא ניצח בוויכוח. זה היה סוף האלף החמישי.

ביום השישי הקב"ה הוציא מהארץ נפש חיה ונברא האדם. אחרי המבול הרבה חיות בארץ היו טורפות. זה היה בתחילת האלף השישי, אחרי שהאפיפיור קבע את האינקוויזיציה, התחילה תקופה קשה עבור היהודים. באותם אלף שנים הייתה השואה.

ביום שישי אחרי בריאת החיות הקב"ה ברא את אדם עם בחירה חופשית. באלף השישי הוקמה מדינת ישראל והיהודים קיבלו חופש וביטחון בישראל עם הבחירה החופשית.