: פרק ראשון

רוחניות

לכל צורה יש סמל קבוע. לפי רמב´´ם צורה רוחנית יש למלאכים. לכל מלאך יש תפקיד. אני חושב שצורה של מלאך יש תפקיד שלו.

 ב "מדרש תנחומא" כתוב: "כשברא  הקב´´ה את עולמו נתיעץ בתורה...לי   עצה ותושיה, אני בינה ולי גבורה...תורה היתה כתובה על גבי אש לבנה באש שחור"

עצה ותושיה יש תהליך. כתיבה גם תהליך. הקב´´ה מחזיק  עולם כל זמן בשביל  שעולם לא יתפרק. אפשר לחשוב שקודם היה תהליך. אבל כתוב:"אני בינה". למילה "בינה" יש אותו שורש שלמילה "לבנות". לבנות לפי    רוחניות אפשר רק מאותיות, כמו כתוב בתניא שעולם נברא מ22 אותיות של עברית.  אותיות יש צורות. אבל גם בתניא כתוב שאותיות נברא מצימצום  אור. ואם לאור ראשון  (אור רוחני) יש מקור (מקום אחי קדוש)  לו יש     גם  זרימה - האצלה    

 בבפרק ראשון אנחנו מקביעים שאלה מה היה קודם צורה או זרימה ברוחניות         

פרק שני:

הקב´´ה

ב"תיקוני זהר" במבוא כתוב:רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחשבן אנת,  הוא עלאה על-כל-עלאין  סתימא על-כל-סתימין לית מחשבה תפיםא בך כלל

    בגלל שההקב´´ה סתימה ואי אפשר לתפוס אותו בשכל אי אפשר להגדיר צורה שלו. אפשר לדבר  רק על תכונות שלו כמו על תכונות בורא

בריאה עולם יש   זרימה. הקב´´ה כל רגע בורא עולם

גם לעשרה מאמרות שבהם נברה עולם יש זרימה