בס"ד

     תיק אישי

 

1. יושבות ומסתכלות

    בלילה בחדרי-חדרים

    אחרי שנכבו האורות

    וכבר הלכו השומרים

 

2. מתגנבות למשרד

    פותחות תיק אישי

    שהופך למטרד

    לפני הדף השלישי.

 

3. קוראות את הכול

    שורה אחרי שורה

    איך מישהו יכול

    לכתוב כזו הערה?!

 

4. התסכול, הכאב,

    השפלת הכבוד עד אפר

    איך מישהו יכול לכתוב

    דבר כזה בספר?!

 

5. הגעתי לאולפנא

    עם אמון מוחלט

    במורים שיקדמוני

    מי יותר, מי מעט.

 

6. אבל שמה נכתב

    מילים של חוסר אמונה

    מהם אין לי גב

    לשנות את התמונה.

 

7. אם הייתי יודעת

    שזה מה שנכתב

    לא הייתי נשארת

    כאן עד עכשיו.

 

8. האם את עצמי לא הכרתי?

    האם יכול להיות

    שהמורים ששם צדקו

    ואני חייתי באשליות?!

 

9. אולי כל מה שבספר

    וזהו כאן המסר-

    משול לאפר

    כי הוא סתם שקר!