תגיד,
אתה יכול לתת תאריך
לימים נוראים?
שאפשר לצפות, להעריך,
לדעת שהם באים?!

תאריך שבו נחזור בתשובה,
כי תכף נעמוד בדין.
שאדע עוד שבועיים אהיה עצובה,
וכל אחד יבין.

והאם אתה יכול לקשר
בין ימים נוראים שבאמצע טבת
ליום כיפור
שעמדת רוטט?!

ימים נוראים לא עוברים,
והמלך כל יום בשדה.
בוחר ולוקט לו, אחד-אחד שושנים
ונדם השדה, ומודה.

ומודה שה' נתן
וממשיך ונותן כל הזמן.
ומודה שהוא זה שלקח,
כי לפעמים, גם הוא, מוכרח.

נכתב לאחר רצח דוד רובין ואחיקם עמיחי בי"ט טבת