בשעות האבדה, נפרשות לי מילים מילים בשעות של אי מציאה עצמית במקום הלא מוכר ועם זאת מוכר כל-כך, שם, מוצאת אני את עצמי.