כשהוא עזב, עוד לא איבדתי תקווה. עוד לא ברח החלום שישוב מהמנוחה. ורק ביום הזיכרון כשלהבות הנר רוקדות נפרץ בי משהו פתאום האמונה נעלמה עם בוא הדמעות.