למה לסחוט ולסחוט את אותו הפצע הצורב לחזור ולבהות ולהרהר באותן עתיקות, בנות אלפיים כאב?