עוד לא יבשו עיניי, מאין-ספור הדמעות שהכתימו. ואינני יודעת אימתי, יבוא היום שלזכרך לא ייעצבו. דע, לך הם בכו.