תלוש כעלה ברוח, במיוחד בעונת השלכת נישא על ענן, צל ערפילי ההולך ונעלם באופלת.