דמעה, ועוד דמעה – ואין לזה סוף ולא מוצאים את ההתחלה בתוך מערבולת הרגשות ולא צריך סיבה ולא צריך מאומה כדי לבכות.