היום, האדום – דם והורד הלבן – פולחן. אתמול הכול אהב, אף אחד לא רעב, רעב לאהבה.