למשל- לצחוק מעצמי- מהחיים שבי נשברים לא מזוהים כשבי הוא בי הוא בי ולצחוק. לברוח קצת ולצחוק להפגש שוב אחרי ולזכור להקשר לים ולרחובות על השכחה ברוח של רוח ולהודות על כל אלה לקב"ה ולהתמלאות בשמחה