מנסים לחיות לא כצל אדם

ללא אשליות של גדלות

להיות באמת מה שאפשר

בלי לבקש מסתור מעצלות

 

אנשים בורחים כל ימיהם

מן הפחדים

מפחדים להיות מקוריים

ואני אומר בואו נמהר

פן ניפול

 

מנסים לזרום

קשה כשזה יבש

מי את המים לי יביא

יושיט לי יד

נשחה לאגם המחשבות

ואולי ואולי

נבין סוף סוף, שאין דרך אחרת

 

אנשים בורחים כל ימיהם

מן הפחדים

מפחדים להיות מקוריים

ואני אומר בואו נמהר

פן נאבד