בס"ד

ששת ימי מעשה- ברחמים,

וביום השביעי על פי דינו של עולם,

גבורת הימים,

וחסד הים.

ומהיפגשות הכחות יוסף ויהודה,

מארי ושור בחילוף העמדה,

ספרי החסידות- הנושקים לספר התהילים

יבוא ויגאלנו צור העולמים,

ויתברר כי כניעה גדולה מביטול,

ואשרי המשלב להיות שלם- עילול, הילול, הודאה.