בס"ד

 בשעת לילה מאוחרת| אוריה אלקיים.

 

 

בשעת לילה מאוחרת

כשהעולם עומד שומם

שומר האל את היום למזכרת

ונותן לבא להתקדם

תפילות רכות בטרם תכלת

עולות אל האל המרחם

דמעות חמות זולגות אל הדלת

של המלך גוזר ומקיים.

 

באותה שעה מאוחרת

כשהעולם עומד שומם

ניצב האדם משמאל הדלת

בוכה לאביו המרחם

דמעותיו חוצבות בזלת

קולו למרום מתרומם

בזעקה חרישית ונרגשת

עולם עם יושביו מרומם.

 

בשעת לילה מאוחרת

כשהעולם עומד שומם

רעד הרקיע ומצע התכלת

שעודנו מוסווה כלוחם

דמעות זלגו, תפילה נסערת

שערים פרצה בלי בולם

תפילה שקטה בשעה מאוחרת

אל המלך גוזר ומקיים.