לפעמים אני צריכה לגלות כדי לשוב אליך בגעגועי כלות - כלולות