ידעתי שיש תהום. אפילו את עומקה ידעתי, אבל מה, חשבתי ששנינו באותו הצד. עכשיו זה נראה כאילו את עומדת וצופה בי נופל, מתרסק, ומהצד השני עומדים אנשים אחרים. ומוחאים כפיים