אין ספק שאותו הקונפליקט הרג אותי. עובדה אני מת. אתה מתקשר אלי באמצע הלילה. אני עסוק בגסיסה איטית. איזו קטנוניות. אני לא אענה

דחיפת האהבה יקיצת הנפש דמיון מודרך כבה בתוך דמיון

זה לא צהוב.

אפשר לכתוב על זה שיר