אני לא מסכים לכל אותם האנשים שעוברים על פני בלי להביט בלי לדעת דבר

אני מתנגד וההילה שלהם פולטת גיחוך קר ומלא בוז לעבר דמותי שיושבת מכווצת בפינת חדר אפל וטחוב

מה איכפת לי כי אני לא מסכים כי אי אפשר ככה כי אני פולט דברים חסרי טעם אל עבר מקלדת והמחשב בולע ולא מתנגד

מתי הוא יזרים לעברי ויטיח בי את כל דברי בחזרה