אין יותר נצח מוקף בקרום הכאב

אתה מביט אל שממה נידחת

בקצה העירפול

רק תזהיר אותי לפני שתלך לא. אל תזהיר

פעם היו דמעות בעיניך

היום רק אופק מהורהר