שנים רבות אנו מכירים,

מכרים קרובים חברים טובים,

מדברים אנו על כל דבר,

משתפים, בין בטוב בין בצר.

 

עת הגיענו לפירקֵנו,

מרחקים מפרידים ביננו,

אך עדיין חברים נשארים

ועל בני זוג מספרים.

 

אשאלךִ מדוע? למה? ואיך?

לשדות אחרים אנו נלך?

קשר ביננו כבר יש,

בואי ניצור להבה ואש.

 

אך את נרתעת, וגם אני,

מה יהיה? את תעני.

אם הדליקה לא תיצלח,

האם תהיה עוד לאח?

 

ידידתי, לא אדע מה יעשה,

אך איך נדע אם לא ננסה?