ידיי פשוטות לקבל רחמים-         תקיעה

נע ונד, אנה ואנה בתחנונים-       שברים

רועד מפחד יושב מרומים-          תרועה

ליבי נודם ב"ה' הוא האלהים"-     תקיעה גדולה