הימים- הימים הנוראים

לפתע קיבלו צבע אחר

אווירה מתוחה לקראת יום כיפורים

אלוקים, שישועתך לא תאחר.

 

במחנה ישראל,  נמסים מאימה

בעוד שעות אחדות תשמע,

צפירת המלחמה

ורק אתה יודע, רק אתה שומע,

רק אתה רואה, ואתה בורא

 

בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון

כבר יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות,

מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי בחרב ומי בחיה.

 

הצפירה נשמעה, בבגדי מלאכים,

הולכים אל השטחים,

יצבעו פניהם שחורים,

וחלקם, יחזרו כשבאו- מלאכים.

 

חיל האוויר על סף קריסה

מדברים כבר על תבוסה,

ורק אתה יודע, רק אתה שומע,

רק אתה רואה, ואתה בורא

 

בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון

כבר יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות,

מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי בחרב ומי בחיה.

 

רבים כבר חושבים שהלכה המדינה

אמא מודאגת מתפללת על בנה

מאלפי אנשים, נותרה בסך הכל תמונה

אבל אפילו לרגע, לא אבדה האמונה.

 

עודנו כאן, בין כל הערבים

שבקצב מדהים המה מתרבים

אך אנו כאן, ולהם כבר אין לאן.

כי רק אתה יודע, רק אתה שומע

רק אתה רואה, ואתה בורא

 

בורא עולמות, מחלק לאומות

ואת מדינות ערב, מעניש עונש רב

תיפול עליהם אימה ופחד

ואנו נמשיך להיות ביחד

 

----------------------------

כותב השיר אינו היה במלחמה, ולא יודע את העוצמה.

ככה שהשיר הזה עדיין לא מתאר חלק קטן ממה שהיה שם.