לזה המבקש להשתחרר
ראשית, ולפני כל דבר אחר
שאל עצמך מהו אותו הדבר
ממנו תרצה להיות משוחרר
 
?משיחות של חולין שכל כך טוב תכיר
?מהער הערות עוד על מזג האוויר
תרצה להפסיק לדקלם, לצטט
?לומר את מה ששלך באמת
 
או שמא תאמר "רק פאזל הנני
דבר לא שלי, דבר לא ממני
ססמאות של חיים, הגיגים של מתים
"הינם דשן לעשבי מחשבתי השוטים
 
אך רגע אחד לפני שתשוב
לאותו המרוץ הכל כך לא חשוב
אשאל שאלה מבלי איש שישיב
(כי ממילא לי אין אף אחד שמקשיב)
 
כי אולי דווקא אותו חבל ארור
הוא זה הרצון הצמא לשחרור
כי אם אין נסיון להיות משוחרר
נעלם לו החבל אותך הוא קשר
(כל בעיה הינה רק מחשבה, ושאלה שלא נשאלת לא דורשת שום תשובה)
 
ותהיה לך כך, בעולם שתכיר
בין שיחות של חולין ובין מזג האוויר
ואין זכר לאותו החלום שנגמר
אותו החלום להיות משוחרר