כאילו, איך היא בדקה שיש לה עשר אצבעות? היא גזרה ציפורניים וספרה אותם. כן, כן, ככה בדיוק