היא פתחה את היד בתנועה איטית, כמו הייתה קבצנית, מנסה לבקש ממני להעניק לה סבל, לחלוק איתה את הסבל שלי, והיום היה קר בראותי, ראשה בין ברכי והיא על ברכיה ואני הבטחתי לה אהבה