עד תאוות גבעות עולם (בראשית מ"ט, כ"ו)

ואיך זה

שלמראה גבעה אפשר להתאוות

והעולם עצמו מלא גבעות עולם

ומי בכלל מתאווה לגבעה?

אולי גבעה עם דשא

אולי גבעה עם דשא ועץ אחד

ויש גבעה

לא גדולה, לא ממש קטנה

והיא שלי

והיא גבעת עולמי

אך נותרתי

רק מביטה בה

מקרוב

מרחוק

וגם בלי לראות ממש

ואליה לא לבא

רק להתאוות

תאוות עולם