מדבר אכזר

של קור וחום

המשמשים בו יחדיו

קוראת לך דרך כל הואדיות

שתשמע

שאוכל להרגע ממך