"..צריך ללמוד מהפרחים לא לקמץ בחיוכים"  (שם, שם)

 

 

--------{{{----@

פרח וירטואלי

עם שיר של אלני ויטאלי

מוקדש לך.

 

פרח  ו י ר ט ו א ל י

עם חיוך סמיילי

לילד סומאלי

שלוח עכשיו,

ט ר א נ ס א ט ל נ ט י     :)

 

טראנס טראנסאטלנטי

השכנים לא נותנים לי לישון!

בשם כל האלטרואיזם

שביקום

בשם הזמן העקום

בשם כל בני ביתי

ובשם ההמון

 

###

עוד שעה תבוא משטרה

עוד חצי שעה תבוא ניידת

עוד רבע שעה דפיקה בדלת

ילכו כולם תסע הניידת

 

- ואפרוש לשנתי

עם שיר של אלני

ושמיכת הדפסים

סטייליסטית יעני

 

ברודווי בוגי יהיהיה!

 

###

אתם שואלים:  על מה השיר הזה לעזאזל?

קחו פרח ובמראה נא להסתכל:

 --((@  

ה י  נ   מ    ו      פ       ר       ג         

 

 

{שיר עם מוסר השכל}