אהובתי כמו ארץ מדבר
אמר המשורר
ושלי גם היא
כארץ מדבר

רגשות עזים
ללא חומר
כארץ מדבר
לא מוכרת  ושוממה

אני לא מכיר אותך
כי לא נתת לי
להכנס למחילותיך ולמבצריך
לראות כל פרחיך והדרך

אמנם באתי בגסות
כנער כסוס כפרד אין הבין
אין בך אשמה
כולך יפה רעיתי ומום אין בך

אבל הקיום כך קשה
אהבה לארץ עייפה
רוצה להפריח שממותיך
רוצה אותך כגן עדן מקדם

אבל את לא רוצה
שבעת מרורות
ואולי לא נתאים
ואולי ואולי

אז כנראה זה לא זה
כך אומר השכל
אך הלב
הוא עדין לב