שלחתי סירה קטנה לים שתפליג למרחקים ותיקח את סודותיי הנוראים שתיקח את הכאב והסערה שבלב שתדהר על הגלים תשוט למקומות אסורים שלחתי סירה קטנה לים סירה בלי משוטים סירה שתטבע עם סודותיי הנוראים ועכשיו תזרח השמש גם בעולמי תחמם ותאיר ולא רק את חלומי
  • 12/9/2004