בס"ד חושבת על הזמן, בו נותר לי להודות. חושבת על הדקה, בה נותר לי לשנות. חושבת עלי , על כל מעשיי. חושבת עלייך, על כל דיבורייך. אני לא יודעת אם פעלתי נכון , אני לא יודעת אם בכלל ראויה אני לפעול. אין אני יודעת , איכה אתה נותן בי אהבתך . אין אני יודעת, כיצד אתה נותן לי סליחתך. אין אני יודעת אם אהבתי אלייך היא אמיתית, אם כי עמדתי בנסיון - שנית.