בואי ציירי לי מדרגות, שארד בהן מפיסגת הבדידות הזוהרת שלי. בואי סמני לי אותות, שאצא בעזרתם ממבוך הפחדים שלי. בואי והביאי איתך מפתחות, ופתחי בהם את בריחי העבות שעל ליבי. בואי והראי לי דרך, שבה אלך ואבוא אני עדייך. רק בואי...